fredag 13 juni 2014

Ekonomisk granskning

Uppsala kommun har fortfarande högre kostnadsökning än intäktsökning, även om skillnaden inte är så stor om man får tro periodbokslutet per april. Kostnaderna ökar med 3,5% och intäkterna med 3,2%. Det betyder i alla fall - enligt prognosen - att årets resultat hamnar på -50 miljoner. Delårsresultatet är sämre -110 miljoner att hämta hem. Det är flera nämnder som går back - Nämnden för hälsa och omsorg tappar 23 miljoner, SBN -11 och Gatu- o samhällsbyggnadsnämnden -18, för att ta några exempel... Går det bra för Uppsala eller kan Uppsala bättre...?

Ovanstående fakta är bra - om än ej livsviktiga - att känna till. Därför är det bra att journalister granskar periodbokslut för att förstå kommunens ekonomi och vilka konsekvenser som kan följa.
Nu stänger TV4 sin nyhetsredaktion i Uppsala och på 24 andra ställen i Sverige. Därmed är det ännu färre journalister som granskar periodbokslut. Det innebär minskad granskning på dessa platser och därmed lite sämre möjligheter till demokratisk insyn. Det står naturligtvis vem som helst fritt att rota efter kommunala handlingar, men en redaktion som håller reda på vad som händer och ställer makthavare till svars ger mer information för flertalet. Därför är nedläggningen av en nyhetsredaktion en så sorglig händelse. Det är fullmåne och fredag den trettonde idag - tolka det den som kan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar