torsdag 5 juni 2014

Bistra tider

Centern ruskar om i alliansen genom att presentera ett eget budgetförslag med större kransortssatsningar inför valet. Reaktionerna är lite olika - ska inte allianskompromissen gälla?  Förslaget har nog uppkommit eftersom centern har ett behov av att profilera sig, men i en debattartikel i UNT pekar Stefan Hanna (C) på möjligheterna att deras förslag kan komma att stödas av t.ex. socialdemokraterna och miljöpartiet... Debattklimatet skärps inför budgetfullmäktige på måndag-tisdag.

Samtidigt pågår för fullt budgetanpassningar runt om i kommunen, något som kommer att vara nog så smärtsamt. T.ex. kommer ett 20-tal socialarbetare som arbetar med förebyggande socialt arbete att sparas bort. Det är 25% av antalet anställda idag. Det sker när Vård och bildning, division utbildning och lärande, affärsområde resurs- och kunskap, verksamheten råd och stöd ska spara 13 miljoner... Konsekvens? Kanske dags för politikerna - i detta fall i SBN - att ta ansvar för vad deras budgetförslag leder till i verkligheten? Förebyggande socialt arbete är något man ska satsa mer på.

9 kommentarer:

 1. Det är helt felaktigt att socialnämnden för barn och unga, SBN, skulle ha för avsikt att dra ner på förebyggande socialt arbete. Det är tvärtom så att SBN i avtalet för 2015 med Uppsala Vård och Bildning, UVB, lyft fram och ÖKAT det förebyggande sociala arbetet!

  Vi har för närvarande två fältsekreterare specialinriktade på Gottsunda/Valsätra. Erfarenheterna från deras arbete är goda, så SBN UTÖKAR nu beställningen av förebyggande socialt arbete till att omfatta i princip hela kommunen. "För att nå barn och unga som inte själva söker stöd och hjälp och som befinner sig i riskzonen för ett socialt utanförskap ska utföraren bedriva uppsökande fältarbete." Uppsökande fältarbete ska bedrivas i varje familjeenhets område, det ska ske utanför kontorstid på kvällar och helger på platser och i miljöer där barn och unga vistas, det ska ske i samarbete med skola, socialtjänst, polis och det civila samhället, t ex föreningar. Vid risk för social oro ska insatserna utökas i relation till behoven.
  Detta är vad SBN vill ha utfört 2015, en mycket tydlig UTÖKNING av det förebyggande sociala arbetet således.

  Anders A. Aronsson (FP)
  ordförande socialnämnden för barn och unga, Uppsala kommun

  SvaraRadera
 2. SBN:s avsikt är kanske inte att minska på antalet tjänster som familjebehandlare etc. Men vad blir resultatet av den process som nu pågår?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svar till Anders A. Aronsson
   Hur kan nämnden anse sig satsa på ett förebyggande socialt arbete genom att minska beställningen av Råd&Stöd/Öppenvård med 13,5 miljoner, d v s med nära 25%?'
   Förebyggande socialt arbete sker på olika nivåer. Att ungdomsmottagningarnas kuratorer snabbt fångar upp ungdomar, att familjer kan vända sig någonstans då livet brakat, att socialsekreterare kan hänvisa till snabb hjälp då man utrett ett behöv av familjestöd, att mammor med förlossningsdepressioner får stöd att relatera till sina spädbarn, att det går att lämna urinprov och få stöd då alkohol och droger börjat få greppet om en ung människa, att erbjuda en vettig samhällstjänst till de ungdomar som blir dömda eller få till stånd en medling mellan en ungdom och ett brottsoffer, att hjälpa till då¨en ungdom hamnat i dataspelsberoende m m.
   Att ha en större närvaro av socialarbetare på fältet finns det inte pengar för idag. Att nämnden säger sig öka den ambitionen utan att fingermärka nya pengar för just detta, samtidigt som man kraftigt skär ner med nära 25% innebär i praktiken en ännu större neddragning på det ovan nämnda sociala förebyggande arbetet.
   Och till vad ska alla nya fältare hänvisa ungdomarna, vars stödbehov man förhoppningsvis upptäcker tidigt?? Myndighetsgruppernas tröskel har höjts såpass att dit kommer man först då man är nära att behöva placeras....

   Samtidigt finns en politisk vilja och målsättning att kraftigt minska antalet placeringar. De redan hårt ansträngda utredarnas bedömningar ska nu överprövas varje vecka i en ny byråkratisk nivå, där enhetschefer ska göra en egen bedömning så fort ett placeringsbehov uppstår. Samtidigt säger erfarenheten att utredarnas bedömningar stämmer med gällande lagstiftning.

   Det gäller att fånga upp problemen innan det gått för långt!!

   Istället planerar nu nämnden för att även dra ner på de delar av avtalet som gäller beställning av öppenvård. Uppsala har en bra utbyggd öppenvård med många år på nacken och ett konstruktivt samarbete med myndighetshandläggarna. Tillsammans gör vi ett toppenbra jobb, just därför att vi har en gemensam historia och att det inte finns andra drivkrafter än att hjälpa våra barn, ungdomar och familjer. Vi förebygger varje dag placeringar tillsammans på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt förutsägbart sätt. Vi vet att vi tjänar in våra löner flera gånger om, genom att dagligen bidra till att det går att förhindra större ingripanden. Dessutom är de vi möter väldigt nöjda. Trots att våra familjer ibland är tvingade att ta emot denna hjälp har vi mycket höga nöjdhetssiffror i brukarundersökningen.

   Så inte bara som anställd utan även som skattebetalare, vill jag verkligen uppmana till en fortsatt satsning på det förebyggande sociala arbetet!!!
   Pia Sandqvist
   Familjebehandlare
   Råd&Stöd
   Perrongen

   Radera
  2. Jag håller och hållet med Pia. Jag har arbetat med socialt arbete över 35 år. Jag jobbade med fältarbete redan på 70-talet. Jag har hittills inte sett någon forskning som visat att detta är en bra metod att nå ungdomar. All annan verksamhet inom råd och stöd ska bygga på evidensbaserade metoder, gäller inte detta f'ältarbete?
   Jag träffar idag familjer och ungdomar för sig, dessa är mycket nöjda med arbete jag ger. Ibland handlar det om liv och död. VEM SKA MÖTA DESSA OM JAG SKA BÖRJA MED FÄLTARBETE?

   Ulf Wennström
   Familjebehandlare
   Sävja familjeenhet

   Radera
 3. Anders A. Aronsson6 juni 2014 12:32

  Uppdraget från socialnämnden för barn och unga till Uppsala Vård & Bildning för 2015 innehåller nu inte ENBART fältinsatser. Det finns utrymme för fortsättning av den uppskattade och behövliga verksamhet som drivs idag, t ex familjerådgivning..
  Avsikten är inte att alla familjebehandlare ska gå över till att bli fältare, vilket man kan få intryck av när man läser Ulf Wennströms inlägg. Det må vara att Ulf inte har någon positiv bild av fältinsatser, men där har vi olika uppfattning. Våra erfarenheter från fältarna i Gottsunda/Valsätra är goda, det är därför vi vill utöka.
  Jag håller med Pia Sandqvist om att hela råd&stöd-verksamheten är socialt förebyggande. Medarbetarna har hög kompetens och insatserna är uppskattade. Men vi har vid avtalsuppföljningarna kunnat konstatera att det finns anledning att ändra i avtalen inför kommande år, beroende på att behoven förändrats.
  Anders A. Aronsson (FP)
  ordförande socialnämnden för barn och unga

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar nämnden att behoven av förebyggande sociala insatser minskat med 13,5 miljoner?
   Om ni frågar oss som möter de uppsalabor som är behov av stöd, så har vi motsatt bild. Men Uppsalas styrmodell är ju upplagd på så sätt att ni inte får eller ska fråga oss....Behoven ökar och ribban hos myndighet har höjts ännu mer. Vår skyldighet som anställda är att säga ifrån och att beskriva det vi ser. Om vi sedan inte får gehör så kan vi dessvärre inte göra mer annat än att lämna ansvaret vidare till er politiker. Det är inte rimligt att en anställd blir uthängd som i Karlskrona över systemfel som påpekats. Jag hoppas vi kan hitta forum för dialog. Det är inte svårt för övertaliga välutbildade socionomer att hitta mer välbetalda jobb. Det är således inte därför vi larmar. Vi som lojalt är kvar inom Uppsala kommun är det för att jobbet fortfarande känns meningsfullt./Pia Sandqvist

   Radera
 4. Faktum är att minst tjugo förebyggartjänster kommer försvinna efter nyår bara på Råd&Stöd. Dessutom kommer tydligen arbetsuppgifter styras över till fältverksamhet, vilket ytterligare minskar ovan nämnda förebyggarjobb.

  I avtalet som styr kommunens hem för vård och boende har jag hört en siffra att där ska minskas med sju miljoner.

  Helt klart är attdessa förändringar kommer drabba servicenivån till alla hjälpsökanden och det kommer lägga ytterligare press på handläggarna på myndighet.

  Det som hände i Karlskrona, får inte hända här också!!!
  Politiker - ska ni bara stå med armarna i kors och titta på??

  SvaraRadera
 5. Jag ifrågasätter verkligen inte det som gjorts i Gottsunda av fältarna De för ett bra arbete utifrån de förutsättningar de har. Det jag vill poängtera med mitt inlägg är betydelsen av förebyggande arbete inom råd och stöd och att det är olyckligt med neddragningar inom denna verksamhet.

  SvaraRadera
 6. Hej Anders Aronsson, har läst på flera ställen att du säger att "behoven har ändrats" och därför vill ni minska på Råd och Stöds omfattning. Kan du precisera vad du menar med "ändrade behov"? MVH Diana Ernsund

  SvaraRadera