måndag 9 juni 2014

Budgetfullmäktige

Det märks att det är val snart. Kommunfullmäktiges budgetdebatt var livfull och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt var "på hugget" när han försvarade alliansens budgetförslag (som han menade var ett förslag, trots centerns egna skrivning) och efterlyste ett samlat röd-grönt förslag... Men några nya argument? Kanske inte...

Under parollen "det går bra för Uppsala" gick han till attack mot främst miljöpartiets förslag och syn på friskolor och tillväxt.
Socialdemokraterna har ju lanserat en motslogan: "Uppsala kan bättre".

De senaste dagarnas debatt på denna blogg speglades i en strid ström av ord om värdet av tidiga, förebyggande sociala insatser för barn och unga. Men alliansens förslag innebär faktiskt minskningar  av insatserna och främst socialdemokraterna pläderade för att rädda de 20-tal tjänster som inte inryms i alliansbudgeten...
Här finns en blockskiljande fråga att rösta om imorgon tisdag. Kanske skulle de anställda som berörs kunna ge konstruktiva förslag till hur verksamheten borde fungera - men den typen av erfarenhetsinsamling strider väl mot kommunens organisation
Stefan Hanna (C), pläderade för konkurrensutsättning, tillväxt och valfrihet... Anders Aronsson (FP) lovade 5000:- mer i månaden till socialsekreterarna (på 4 års sikt). Lisa Boethius (V) slog ett slag för socialarbetarnas arbetsvillkor och vikten av de förebyggande insatser som bedrivs. Martin Wisell (KD) talade om bättre familjehem och hemmaplanslösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar