söndag 8 juni 2014

Budgetbeslut i skymundan?

Man kan kanske inte begära att alla politiker i kommunfullmäktige ska känna till allt om de konsekvenser den kommunala budgeten - eller IVE 2015 - kommer att få sedan den klubbats vid sammanträdet måndag-tisdag. Men är det någon som har den överblick som behövs? Den debatt som förts efter några tidigare blogginlägg antyder att de budgetbeslut som fattas innebär att t.ex. ett 20-tal socialarbetare/familjebehandlare sägs upp och det förebyggande sociala arbetet därmed får klart sämre villkor - utan att debatten förts om detta är effekter man vill besluta om. Kan det finnas andra, liknande effekter inom andra delar av den kommunala verksamheten? Se vidare tidigare inlägg med tillhörande debatt... http://jannesnyablogg.blogspot.se/2014/06/bistra-tider.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar