tisdag 10 juni 2014

Budgetbeslut

Socialarbetarnas aktion utanför kommunfullmäktige idag på förmiddagen ledde inte till några ändringar i alliansens budgetförslag, IVE 2015 osv. Men kanske har några politiker tagit intryck? SBN:s ordförande Anders Aronsson, FP, tror inte att de neddragningar och den ändrade beställning som kommunens enhet Råd och stöd fått kommer att leda till att ett 20-tal jobb försvinner, han tror fortfarande att det handlar om en satsning på förebyggande socialt arbete, främst då genom fler fältassistenter. Den som lever får väl se... De som jobbar i verksamheten är minst sagt skeptiska sedan helt andra signaler förmedlats i den pågående avtalsprocessen. Oppositionen vill vidta åtgärder för att undvika nedskärningarna. -Omprioritering av budgeten behövs, enligt Marlene Burwick, S.

Av alla beslut som fullmäktige tog vann alliansen alla. Föga oväntat i och för sig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar