torsdag 9 april 2015

Stopp för Vikingaparken

Det blir ingen Vikingapark i Fullerö - det hittills 12-åriga projektet stoppades idag genom en dom i Mark- och miljööverdomstolen. Däremot kan bostadsbyggandet fortsätta som planerat... Glada idag bl.a. föreningen Vårda Uppsala, besviken är Vahik Abrami, eldsjälen bakom projektet - nöjespark med Vikingatema. Nu får han försöka hitta på något annat med marken...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar