torsdag 23 april 2015

En bra styrmodell

Apropå styrmodeller - ett fiktivt exempel:
Tänk om kyrkan skulle organisera sig som Uppsala kommun. Då skulle man bilda en särskild enhet som äger och hyr ut själva kyrkorna. En gudstjänstenhet skulle stå för verksamheten och hyra de kyrkolokaler som behövs. För att möta det vikande besökarantalet skulle gudstjänstenheten bara hyra de lokaler man verkligen behöver - man kan t.ex. säga upp hyresavtalet för Domkyrkan och flytta besökarna till andra lokaler och därmed sänka sina kostnader och spara pengar. Att kostnaderna finns kvar hos fastighetsenheten är ju en helt annan sak - huvudsaken är att gudstjänsterna håller budget...
Det är ju inte alldeles lätt att hyra ut Domkyrkan till annat ändamål utan relativt stora kostnader för ombyggnation... Totalt blir det därför underskott, men då får man väl flytta ur Helga Trefaldighet också... Huvudsaken är att styrmodellen bibehålls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar