tisdag 21 april 2015

I väntan på beslut

Länsstyrelsen beslutade om inhibition gällande Uppsala kommuns bygglov för hangar- och terminalbyggnationer på Ärna flygfält. Det betyder att bygglovet inte gäller förrän länsstyrelsen tagit ställning till de överklaganden som kommit in mot bygglovsbeslutet. Normalt betyder det också att länsstyrelsen tagit fasta på den kritik som de klagande anför, att det inte är självklart att beslutet fattats på rätt sätt. Rimligen kommer detta att ytterligare försena projektet - kanske t.o.m. stoppa det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar