torsdag 9 april 2015

Hur går det för Uppsala?

Vilket är det gällande överskottsmålet för Uppsala kommuns ekonomi numera? Liksom i rikssammanhang har kommunen haft ett överskottsmål på 2%, men när uppnåddes det målet sist? På riksplanet vill ju regeringen ha ett balansmål istället för överskott, men där är alliansen kritisk. På det lokala planet har boksluten (rensat från engångsinkomster) visat på underskott i flera år. Men hur ska det vara? Ett överskott lär väl behövas för att möta kommande investeringsbehov? Eller har jag missuppfattat det hela? Och går det bra för Uppsala med så svaga bokslut? Fredagen är vikt för många av våra politiker att diskutera saken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar