måndag 20 april 2015

Skoldemonstration mot nedläggningar

Om det var 600 (SVT) eller flera hundra (UNT) eller 200 (SR) elever som demonstrerade mot förslaget att lägga ned Bolandsgymnasiet och GUC må väl vara detsamma. Glöden bland de upprörda gymnasieeleverna var i vart fall inte at ta miste på. Eleverna bar på mer eller mindre välformulerade plakat med argument mot nedläggningen. Och nog kan man hålla med om att det verkar bakvänt att lägga ned gymnasieskolor när större gymnasiekullar väntas inom några år... Och varför lägga ned linjer som bevisligen leder till att eleverna får jobb efter studentexamen. Att GUC:s gamla lokaler stått tomma och orsakat onödiga kostnader borde också stämma till eftertanke - kan det bli likadant med Boland... där kommunen satsat 50 miljoner på ombyggnationer under de senaste två åren...

Eleverna hade fått ledigt från det ordinarie skolarbetet för att kunna lära sig lite praktisk samhällskunskap, men ingen från majoriteten ville möta (och bemöta) dem på Stora Torget. Annars hade Uppsalas styrmodell - att peka på att någon annan har ansvar (som tydligen fortfarande gäller i gymnasieskolan) - kunnat förklaras med önskvärd tydlighet. Det är inte skolpolitikerna som har ansvar för lokalerna...  En praktisk demonstration av uppsalavarianten av NPM... Alltid lär man sig något, men nog borde någon lyssna... Och skaffa fram en styrmodell där politiker tvingas ta hela ansvaret... Eller har jag fel?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar