lördag 11 maj 2013

Hanna ute och cyklar

Så har Stefan Hanna, (C), varit ute och cyklat igen. Jag såg på "Sportwire" (http://www.sportwire.se/uppland/uppsala/uppsala/cykel/video/centerpartiets-kommunalrad-i-skandisloppet) och (www.sportwire.se/uppland/uppsala/uppsala/cykel/video/stefan-hanna-sista-backen) - hur han kämpade sig uppför Slottsbacken ända upp på borggården när han idag deltog i ett motionslopp inom Skandisloppet. T.o.m. Halle Janemar skulle ha gillat kommunalrådets satsning och på måndag får nog Stefan Hanna det svårt att sitta stilla p.g.a. strategiskt placerad träningsvärk.
I UNT -på insändarplats visade han en annan sida av sitt cykelengagemang - då han beskrev att kommunen nu utreder en 100 meter lång tunnel för att klara cykelvägen till Ulva. Hannas strategi i den frågan tycks f.n. vara att bevisa för övriga delar av gatu-och trafiknämnden att det inte är möjligt att realisera projektet så länge försvarsmakten är emot. At utreda bland annat tunnelalternativet är den enda vägen att komma i mål med det sättet att se. Motståndarna - alltså de som vill fortsätta driva cykelvägsfrågan - vill att en lantmäteriförrättning ska genomföras - sedan kan man se vilka krav som ställs (t.ex. en tunnel - och längden på denna).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar