torsdag 30 maj 2013

Färdtjänstförlust

Färdtjänstens kostnader har skenat iväg. Enligt ansvarigt kommunalråd Stefan Hanna (C) kan underskottet bli mellan 6 och 8 miljoner i år om inget görs. Han vill nu se om andelen samåkande kan öka för att sänka kostnaderna. Samåkandet har i själva verket minskat, vilket är ett av skälen till kostnadsökningen. En taxehöjning är också en tänkbar åtgärd.
Men ett ökat samåkandet förutsätter väl en beställningscentral och upphandlade taxiresor. Den modell Uppsala kommun valt - tjänstekoncession - är svårare att kombinera med samåkning, även om man försöker styra dit med taxerabatter. Återstår att invänta avgörandet i kammarrätten - och sedan upphandla beställningscentral och taxibolagstjänster. Men dessförinnan har nog chanserna att minska färdtjänstunderskottet gått politikerna ur händerna. Återstår taxehöjning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar