torsdag 2 maj 2013

Arenan på g igen

Nu har Uppsalas arenaprojekt fått ett OK från Bryssel - åtminstone i frågan om det upplägg man valt är i linje med principerna för tillåtet statligt stöd. Projektet anses inte heller strida mot konkurrenslagarna.
Nu får Uppsala kommun och arenaprojektörerna sätta fart om de nödvändiga besluten om arenan i Gränby ska komma igång innan mandatperioden löper ut. Det finns nämligen inget beslut om arenaprojektet - det upphävdes ju av förvaltningsrätten. Kanske är en del intressenter intresserade av förändringar av projektet, kanske har de tre år som gått inneburit fördyringar, samtidigt som kommunen inte längre redovisar acceptabla överskott. Beslut vid extra kommunfullmäktige i början av juli kanske - en del semesterplaner kanske måste revideras? - eller hinner man få fram ärendet snabbare?
Återstår sedan att se på vilka grunder de nya besluten kring arenan överklagas till förvaltningsrätten...
Och när man lusläser EU-beslutet kanske det träder fram villkor som är svåra att svälja, även om det nu finns en bred majoritet i fullmäktige för projektet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar