onsdag 22 maj 2013

Forsmarks överväxel

Det är snart 40 år sedan jag först åkte till Forsmark för att rapportera från det som höll på att utvecklas till Europas största byggarbetsplats. Idag besökte jag kärnkraftverket för att orientera mig om den pågående provdriften av Forsmark 2 med förhöjd effekt. Ur företagets synpunkt har provdriften i stort sett gått bra - nu väntar fortsatt drift på prov under ett år innan ett permanent tillstånd kan ges. Och det är en imponerande effektökning som åstadkoms: det motsvarar två vattenkraftverk av samma storlek som Älvkarleby kraftverk.
Även Forsmark 1 skulle kunna producera mer el, men kraftledningsnätet kan inte ta emot mer just nu.
Idag kom också nyheten att Vattenfall menar att bl.a. Forsmark 1, 2 och 3 kan drivas i 60 år - tidigare har man talat om 50 år. Det betyder att verken hinner producera rätt mycket mer el, men det betyder också mer utbränt bränsle att ta hand om...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar