måndag 19 januari 2015

Upphandlling enligt LOU eller LOV

LOV, LOU och LSS - det gäller att förstå förkortningarna för att förstå vad debatten handlar om... Nåja det var NHO som föreslog att kommunen skulle tillämpa LOV vid upphandlingen av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nuvarande majoritet tycker dock att man istället ska tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandlingen. Och efter en lång debatt i fullmäktige blir det LOU-upphandling. Regimskiftet betyder försenad upphandling eftersom majoriteten nu tycker annorlunda än majoriteten då...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar