onsdag 21 januari 2015

Glöm aldrig Fadime...

Idag uppmärksammades Fadime Sahindals dödsdag med ceremonier på Fadimes plats och vid hennes grav på Gamla Kyrkogården i Uppsala. Senare hölls ett seminarium på Slottsbiografen där landshövding Peter Egardt och jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, talade om Fadimes gärning i kampen mot s.k. Hedersvåld. Sara Mohammad från GAPF ("Glöm aldrig Pela och Fadime") presenterade dessutom den studie man håller på med kring "De bortförda barnen - mot barn- och tvångsäktenskap". Seminariet avslutades med en paneldebatt mellan 6 av kommunfullmäktiges partier - Ilona Szatmari Waldau, V, Eva Christiernin, S; Maria Gardfjell, MP, Mohamad Hassan, FP, Marta Obminska, M, och Stefan Hanna, C. Politikerna var i stora drag ense om vilka tag som behövs för att komma åt det hedersvåld som drabbar flickor och pojkar i s.k. hederskulturer. Att hedersvåld är ett problem som drabbar ett okänt antal ungdomar är därmed en sanning för de flesta... För oss som träffat Fadime och hört hennes engagerade argumentation är det ingen överraskning...
Något överraskande var det dock för både arrangörer och åhörare att Sverigedemokraterna lade ned en krans på Fadimes grav... en politisk markering som en del uppfattade som direkt provocerande...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar