torsdag 22 januari 2015

Ny inriktning för äldreomsorgen

Till hösten löper tiden ut för avtalen med 6 äldreboenden som drivits privat efter upphandlingar. Fyra av dessa kommer att drivas i kommunal regi framöver meddelar äldrenämndens nya ordförande, Monica Östman, S, mwdan övriga kommer att upphandlas. Delvis beror detta på att kommunen haft kritik mot hur en del av boendeenheterna skötts, delvis beror det på att den nya ledningen vill tillämpa vad man kallar en "kvalitetsplan" för äldreboendena till skillnad från den "konkurrensplan" som hittills gällt. Det betyder sannplikt att andelen privat driven verksamhet inom detta område kommer att minska... Det kastar måhända också ett förklaringens ljus över debatten om LSS-boenden som diskuterades i kommunfullmäktige i måndags...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar