fredag 2 januari 2015

Att tiga är inte guld!

Till min kännedom har nu framförts tydliga avståndstaganden mot brandattentatet vid moskén från följande partier: M, KD, FP, S, V och MP. Däremot inte från SD och F! än så länge. Det betyder förstås inte att dessa två partier godkänner eller på något vis accepterar våld och brand som politiska påtryckningsmedel eller något som rättsstaten kan acceptera. Men nu behövs som sagt tydliga och kraftfulla uttalanden till stöd för religionsfriheten och säkerheten för enskilda... Men det var väl en 500 personer som kärleksbombade (vilket uttryck...) moskén idag för att visa solidaritet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar