måndag 12 januari 2015

Taxi, var god dröj...

Nu börjar det politiska året komma igång så smått. Kommunledningen förbereder sig genom ett studiebesök i England - bl.a. genom att studera hur London marknadsför sig... I Sälen diskuteras - som sig bör så här års - försvarspolitiken. Idag börjar det nya färdtjänstsystemet i Uppsala att fungera med gemensam beställningscentral och ökad samåkning - kanske inte alldeles lyckat med tanke på snöovädret. Reaktioner kommer väl så småningom. Nästa vecka sammanträder kommunfullmäktige...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar