måndag 26 januari 2015

Bara vanligt vatten

En ny metod att rena vattnet från PFOS har tagits fram av Swevia, rapporterar P4 Radio Uppland. Metoden går ut på att "tvätta" den förorenade marken där utsläpp skett - jorden renas och 95% av föroreningarna tas bort. Tidigare har rening mest handlat om att behandla vattnet så att PFOS-halten minskar... Den ny metoden kan betyda mycket för dricksvattenförsörjningen, även om det fortfarande gäller att hitta den förorenade jorden... I Uppsala misstänks PFOS-utsläppen komma från det brandskum som tidigare använts bl.a. vid Ärna flygfält, men försvarsmakten köper inte riktigt den förklaringen. Med den nya metoden att bli av med föroreningarna skulle kanske de förorenade brunnar som stängts av åter kunna tas i bruk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar