måndag 15 juni 2015

S+MPs budget = sant

Landstingsfullmäktige hann inte fram till att fatta beslut om budgeten och flerårsplanen. Besluten tas imorgon istället. Det är tillsammans 26 s.k. attsatser att besluta om. Huvudförslaget är det förslag som togs i landstingsstyrelsen för en tid sedan - där vänsterpartiet stödde det rödgröna förslaget. De 26 huvuförslagen ställs sedan mot de andra partiernas förslag - alliansens, SDs, och vänsterns. När man röstar om "kontrapropositioner" lär alliansen vinna i alla fall - så det fullmäktige har att rösta om till slut är det rödgröna eller alliansen. Då lär väl V stöda de rödgröna förslagen - eller? Det borde med andra ord bli tämligen enkelt för S+MP att få igenom sitt budgetförslag. Men osvuret är bäst - en och annan kan ju rösta"fel".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar