måndag 8 juni 2015

Inget utrymme för Omtanken?

Vid tisdagens sammanträde i äldrenämnden fattas troligen beslutet att lägga ned den palliativa avdelningen "Omtanken". Vård i livets slutskede får sedan bedrivas i åldringarnas hem eller på någon vårdavdelning. När Omtanken startades fanns 33 vårdplatser, senare bantades avdelningen till 20 platser. Men trots att den vård som erbjudits i livets sorgliga slutfas varit omvittnat god har genomsnittligt bara hälften av vårdplatserna utnyttjats, 10 platser. Det betyder att det faktiska priset per vårdplats varit ungefär 2 miljoner kronor. Genom att lägga ned avdelningen "sparas" 18,5 miljoner där - men i praktiken torde det väl bli en mindre besparing eftersom vi människor behöver någon form av vård även mot slutet och de anhöriga kan inte alltid stå för alla insatser själva.
Frågan är om intte Omtanken trots allt behövs...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar