torsdag 18 juni 2015

Knivsta höjer skatten

Det blåstyrda Knivsta får en röd-grön budget att styra efter - med bl.a. 20 öres skattehöjning - sedan SD stött det budgetalternativet. Krångligt med otydliga majoriteter även i Knivsta, alltså. På allianssidan skulle man kanske önska sig en lokal DÖ, liknande decemberöverenskommelsen på riksplanet. I Uppsala önskar sig flera på den rödgröna sidan en skattehöjning, men troligen inte flertalet i fullmäktigegrupperna - annars skulle man kanske inte se sådana besparingsbeslut som exemplet "Omtanken" där man i avvaktan på budgetförslag för Uppsala försöker minska kostnaderna efter aprilprognoserna... Bäddat för fortsatt intern debatt och besvikelse från många håll?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar