torsdag 4 juni 2015

SKB och Östhammar

Och jag som trodde att SKB-avtalet skulle möjliggöra vissa infrastrukturssatsningar - förstärka vägar och broar, förbereda byggande etc. - som kommer att behövas när det omdiskuterade lagret byggs. Ingreppet som orsakas av att slutlagret byggs kommer att kosta en hel del - också för Östhammars kommun. Visst kan det tänkas att lagret inte blir av på grund av säkerhetsbrister, men det är delvis en annan fråga - för om lagret inte godkänns blir bygget vid Forsmark inte av.  Men om nu pengarna används till att anställa en näringslivschef och inte förbättra vägar kan lämpligheten ifrågasättas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar