torsdag 11 juni 2015

Slut på Omtanken

Beslutet att lägga ned Omtanken kom idag. Ekonomin i en pressad äldrenämnd - som prognostiserar underskott för ovanlighetens skull - ligger bakom. En smula kortsiktigt kan tyckas - sådana kvalitetssatsningar i samarbete med landstinget tror jag behövs...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar