måndag 23 februari 2015

Utförlig debatt i kommunfullmäktige

Om kommunfullmäktige har få ärenden kan debatterna bli desto utförligare. Det bevisades vid eftermiddagens sammanträde. Utförlig diskussion om 550 lägenheter i Bäcklösa (där egentligen enigheten var stor) följdes av en debatt om samarbetet med Fair trade (med kraftig ideologisk kritik från alliansen och Sverigedemokraterna). Rätt mycket tid och engagemang lades på fullmäktiges sammanträdestider (i fortsättningen kl 13 som starttid). En interpellationsdebatt om Ärna bjöd på ett mäktigt vredesutbrott från moderaten Liv Hahne som kraftigt tillbakavisade att hon kuppat igenom bygglovet till civilflyget i julveckan. Hur det blir med civilflyget på Ärna klargjordes väl inte av debatten. Trond Svendsen (MP) trodde inte att det överklagade bygglovet skulle hålla - därmed kan planerna stoppas, menade han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar