måndag 16 februari 2015

Nygammal direktör

För en utomstående är det svårt att förstå bråket kring landstingsdirektören. Först fick Erik Hemmingsson sparken och ersattes av Kerstin Westholm. För två år sedan fick Westholm sparken (hon har fortfarande avgångsvederlag) och ersattes av Eva Ljung. Nu har också Ljung fått sparken och ersätts av Kerstin Westholm - åtminstone under det halvår det beräknas ta att hitta ett nytt namn. Ska man gissa att Erik Hemmingsson tackar nej med ålderns rätt? Hur länge sitter nästa direktör säker? Kan någon räkna ut vad allt detta kostar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar