måndag 23 februari 2015

Sociala nedskärningar

Facit på neddragningarna inom det förebyggande ungdomssociala arbetet finns inte ännu. Men ett tiotal tjänster har försvunnit - en mindre minskning än vad de anställda befarade, men så blev den rödgröna nedskärningen cirka 10 miljoner mindre än vad alliansen beslutat om tidigare. En effekt är att fältarbetarna i Gottsunda har slutat som fältarbetare, men exakt vad nedskärningarna innebär är ännu inte klart. Alliansen ville satsa på fler fältarbetare, men den budget som anslogs var orealistisk - några pengar till utökningen fanns inte. Pengar skulle omfördelas, trots att de inte räckte till för oförändrad verksamhet. Att fältarbetet försvann är en följd av besparingskraven - fler effekter klarnar väl så småningom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar