onsdag 4 februari 2015

NPM=OPM

Det ska bli spännande att se vilka direktiv som utredningen om "Ny styrning av välfärden" får - det finns gott om åsikter i frågan, det visade det kunskapsseminarium som civilministern Ardalan Shekarabi bjöd in till i Uppsala idag. Seminariet var det fjärde i en serie av sju som hålls runt om i landet. Det kan nog dröja en tid innan utredningen tillsätts så civilministern får tid på sig att fila på direktiven.
Att New Public Management, NPM, behöver ändringar för att återupprätta förtroendet mellan profession och ledning och att definiera var gränserna går mellan politiker, chefstjänstemän och professionen. Och hur arbetsglädjen bland lärare, läkare, socionomer, sjuksköterskor, poliser m.fl. ska återskapas... Vid seminariet idag gavs många exempel på varför NPM hellre ska kallas OPM (Old) och ersättas av något annat som nu håller på att utmejslas. Många väntar sig nog nu mer tydlighet om vad som ska gälla...  I debattpanelen satt, förutom Shekarabi, statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg, justitierådet Thomas Bull, förbundsordförandena Mats Ericson (SULF) och Lena Nitz (polisförbundet) samt generaldirektör Ulf Bengtsson arbetsgivarverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar