fredag 20 februari 2015

Ärna blir F20

Uppgifterna i UNT idag -- om att den militära verksamheten på Ärna flygfält åter ska kallas flygflottilj, med det nygamla namnet F20 - är ganska logiskt. Fältet används alltmer för militära ändamål och stora investeringar har gjorts och görs för att utveckla flygplatsen. Ärnas läge gör att flygplatsen bedöms alltmer viktig för militärflyget. Någon ändring av verksamheten blir det kanske inte för Uppsala garnison och luftstridsskolan och kanske märks förändringen inte alls av allmänheten. Men flygplatsen har tillstånd för en betydligt större flygtrafik än vad som förekommer nu...
En annan sak är om expansionen innebär några ändrade förutsättningar för planerna på civilflyg. På måndag debatterar kommunpolitikerna saken i fullmäktige - då en interpellation av kommunalrådet Stefan Hanna tas upp. F.ö. minskar fullmäktige på ärendehögarna genom att avskriva 31 motioner som de rödgröna väckt i opposition. Frågorna kommer kanske tillbaka i annan form nu när makten gått från höger till vänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar