torsdag 1 oktober 2015

Maktskifte?

Än så länge har den borgerliga alliansen inte tagit över i Uppsala, men de säger sig vara beredda att på 24 timmars varsel göra det. Bakgrunden är de stora ekonomiska problem som kommunen står inför - med de kostnadsökningar som drabbat kommunen under 2015. Ett underskott ser inte ut att gå att undvika och alliansen tror sig om att ha en bättre politik för att hejda utvecklingen och spara - utan skattehöjning... De rödgröna tycker att det som alliansen hittills visat inte är imponerande. Nu lär väl ett maktskifte inte gå att åstadkomma på 24 timmar om inte t.ex. miljöpartiet går samman med alliansen - och det lär väl knappast ske...? Valrörelsen och valet 2018 är väl den närmaste tidpunkten för ett maktskifte - och tiden efter ett maktskifte borde väl vara en period av öppen diskussion och inte hård konfrontation...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar