tisdag 20 oktober 2015

Lokal åtstramning

Genom de turbulenta förhållandena i riks- och utrikespolitiken har kommunalpolitikerna inte riktigt det tryck på sig som de kanske borde ha. I Uppsala brottades kommunledningen redan innan den stora flyktingströmmen med en bångstyrig budget - pengar fattades för att genomföra allt det man ville och lovat. Och så är det fortfarande, men ovanpå dessa "normala" problem lär flyktingmottagandet lasta på ännu fler - och svårare - problem att lösa. Staten kanske tar en del kostnader, men de lokala politikerna måste nog gardera sig för oväntade kostnader... Det har redan flaggats för brist på socialsekreterare, sjukvårdspersonal och lärare - och att inhysa flyktingarna på ett värdigt sätt lär inte vara alldeles enkelt. I dagarna lägger politikerna sista handen vid 2016 års budget. Inte mycket har läckt ut vad de konkret grunnar på. Ansträngningar görs och kommunledningen med kommunalrådet Erik Pelling (S) har bråda dagar. Hur ansträngningarna klaras och vad väljarna tycker om situationen ska bli spännande att se...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar