onsdag 16 september 2015

Vatten är ett farligt gift

Nu är det väl ändå dags att bestämma hur PFAS (PFOS?)-saneringen ska gå till och vem som ska stå för kostnaderna. Rimligtvis är det staten som ska betala de åtgärder som behövs för att stoppa utsläppen - och det alldeles oavsett hur det är med militärflygets roll i brandskumsföroreningen? Sen kan väl kommunen stå för kostnaderna att rena dricksvattnet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar