tisdag 22 september 2015

Flyktingbarn i Uppsala

Stora salen i Uppsala Missionskyrka var tämligen välbesatt - kan det ha varit 200 personer? - när Uppsala kommun höll ett informationsmöte om ensamkommande asylsökande barn i Uppsala. Åhörarna kunde lyssna till information från länsstyrelsen och kommunen om hur läget är just nu och vilka behov som kommer att uppstå om anstormningen av flyktingar fortsätter.
Informationsmötet kom till för att möta ett stort behov av information.
Cirka 12 000 ensamkommande asylsökande barn har kommit hittills i år, varav 180 till Uppsala. Flertalet är pojkar i övre tonåren och kommer från Afghanistan, bland de yngre är flertalet från Syrien. Kommunen behöver nu rekrytera kontaktpersoner, kontaktfamiljer, jourhem och familjehem, samt gode män. Påfallande många anmälde sitt intresse efter informationsmötet - andra funderade på att ta kontakt med frivilligorganisationerna för att kunna dra några strån till stacken och hjälpa till att ta emot flyktingbarn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar