tisdag 16 december 2014

Pensionärer

Nästa år fyller den sista 40-talisten 65 år och därmed har de allra flesta i denna stora åldersgrupp gått i pension. Det innebär inte att samtliga är i behov av äldrevårdsinsatser - många är relativt friska ännu så länge - men om några år kommer äldrevården att stå inför stora utmaningar. Det är slut på möjligheterna att sänka äldrevårdskostnaderna och om inte köerna (ca 150 i kö, 50 i akutkö just nu) ska bli längre måste uppbyggnaden av insatserna under ett antal år klaras av. De exakta kösiffrorna kan jag inte få fram idag när kommunens hemsida ligger nere på grund av ombygge.
Monika Östman (S) valdes igår till ordförande - och i nämnden ingår två fysikprofessorer (Kjell Aleklett, FP, och Staffan Yngve, S. Dessutom kommunalrådet Stefan Hanna, C.
Men kommunfullmäktige prutade 30 miljoner på anslagen (indraget överskott) vilket inte håller på några års sikt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar