tisdag 9 december 2014

Ärna igen

Nya kommunledningen - representerade av kommunalråden Erik Pelling (S) och Maria Gardfjell (MP) - uppvaktade regeringen - i form av statssekreterare Ulf Holm på finansdepartementet - för att förklara sin syn på Ärna flygplats idag. Bl.a. diskuterades föroreningarna av dricksvattnet som tros ha orsakats av försvarets verksamhet där. Dessutom förde kommunpolitikerna fram idéer om verksamheter som skulle kunna inrymmas på Ärnaområdet och därmed sänka statens kostnader minst lika mycket som det osäkra civilflyget, enligt Erik Pelling...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar