onsdag 15 januari 2014

IT-verksamheten upphandlas

Den interna IT-verksamheten i Uppsala komun läggs ned och en extern upphandling av IT-verksamheten genomförs. Det blev beslutet i kommunstyrelsen. (S), (MP) och (V) reserverade sig, men fick inte med centern på en återremiss för att skaffa fram mer underlag. Nu ska ett upphandlingsunderlag tas fram och en beställarorganisation etableras som ska rapportera till kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. Vårens första politiska strid i Uppsala avgjordes därmed, centern lämnade särskilt yttrande. Vi får återkomma till det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar