fredag 17 januari 2014

Buss på

Hur ska Uppsalas kollektivtrafik kunna fördubblas fram till 2020? Det är ändå bara 6 år kvar och nu görs kraftiga ökningar vad gäller månadskorten på de gröna bussarna. Av all erfarenhet av taxehöjningar framgår att antalet resenärer minskar - åtminstone under några år - av sådana åtgärder. Det krävs stora förbättringar av kollektivtrafiken i övrigt och restriktioner för privatbilismen om kollektivtrafikenska kunna fördubblas. Oron också bland politikerna börjar märkas och demonstrationer planeras...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar