måndag 22 april 2013

Mer debatt om landstingsdirektörn

Kommer det fram något nytt då landstingsfullmäktige debatterar avsättningen av landstingsdirektören på onsdag? Det är landstingsrådet Börje Wennberg (S) som ställt en interpellation till landstingsrådet, tillika ordföranden i landstingsstyrelsen, Erik Weiman (M) där han undrar vad Weiman menar med "samråd". Wennberg menar i vart fall att det inte förekom något samråd i ordets rätta bemärkelse innan bilan föll. Weiman försvarar sina snabba ryck. Så småningom kommer frågan också att ventileras i förvaltningsrätten sedan f.d. landstingsrevisorn Calle Åkerstedt (S) överklagat...
Fler turer - men påverkar det någonting?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar