måndag 30 november 2015

Björkgården räddas igen

För tre år sedan var det mycket nära att Björkgården i Knutby lades ned. Äldreboendets nedläggning skulle spara pengar åt äldrenämnden, men under Ebba Busch-Thors ledning lyckades äldrenämnden manövrera sig förbi frågan och den folkliga opinionen i Knutby kunde stillas. Men i höst har det kontroversiella sparförslaget åter blivit aktuellt och protesterna har kommit igång igen.  Men nu har Björkgården åter räddats - åtminstone ett år framåt så Knutbyborna kan andas ut...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar