lördag 21 september 2013

Vinster i välfärden

Strax efter lunchtid samlades rätt många Uppsalabor till ett opinionsmöte ordnat av Folkkampanjen för gemensam välfärd som kräver stopp för vinsterna i välfärden. Enligt arrangörernas beräkning cirka 1 000 personer och den norra halvan av Stora Torget var välfylld. Författaren Kjell Eriksson anslog tonen genom historiska tillbakablickar på hur folk på stadens östra halva tänkte och drömde om den gemensamma välfärd man var i färd att bygga upp under 40-50- och 60-talet och som skulle ge vinster för alla genom gemensamma satsningar på skola, vård och omsorg... en tanke som enligt Eriksson senare börjat nedmonteras i och med privatiseringar inom offentlig sektor.
"Nej till vinster i välfärden" är huvudparollen i folkkampanjen, som vill fästa Uppsalabornas uppmärksamhet på hur den gemensamma välfärden på olika sätt nu ersätts av något annat.
Det ska bli intressant att se hur kampanjen för gemensam välfärd kommer att påverka nästa års val. Bland talarna i Uppsala kunde man lyssna till socialdemokraterna Hilde Klasson och Peter Gustavsson, men kampanjen är enligt arrangörerna partipolitiskt obunden och den negativa synen på de omskrivna vinstutdelningar ur välfärdsföretag delas av en stor del av befolkningen - även med helt andra politiska preferenser. Kanske kan detta bli en av de stora frågorna inför valet 2014?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar