måndag 10 juni 2013

Debattpaus

Numera är det inga nattmanglingar på kommunfullmäktiges budgetsammanträden. Det var i och för sig rätt länge sedan man satte gränser... Så nu är fullmäktige ajournerat (eller heter det så på natten?) och mötet kommer igång imorgon klockan 10. Då ska budgetdebatten fullföljas, men dessutom ska några fler frågor hinnas med - t.ex. Arenafrågan.
Kommunfullmäktiges debatter ger en stor mängd information om var partierna står in i minsta detalj. Det är omöjligt att ge en rättvis bild av denna generalmönstring av politiska idéer - ibland på en hög abstraktionsnivå, ibland långt inne i någon detalj. Och dessutom en del ordningsfrågor och ifrågasatta debattregler.
Den som orkar lyssna till debatterna får en fullständig genomlysning av partiernas ståndpunkter i en mängd frågor. Eller en förståelse av hur komplex kommunalpolitiken är...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar