torsdag 26 mars 2015

JO granskar inte Liv

Det blev ingen prövning hos justitieombudsmannen, JO, med anledning av Plan- och byggnadsnämndens dåvarande ordförande Liv Hahnes, M, agerande i bygglovsärendet gällande Ärna flygfält och de byggnationer som ska till för att driva civil kommersiellt flyg på fältet- Liv Hahne hade JO-anmälts för hennes sätt att driva igenom bygglovet, men JO avskriver ärendet. Nu återstår att se hur länsstyrelsen ser på bygglovsbeslutet - ärendet är ju överklagar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar